en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (17)

 1. Kevin Mouzat, Cédric Raoul, Anne Polge, Jovana Kantar, William Camu, Serge Lumbroso. Liver X receptors: from cholesterol regulation to neuroprotection—a new barrier against neurodegeneration in amyotrophic lateral sclerosis?. Cell. Mol. Life Sci. 2016;73:3801
  https://doi.org/10.1007/s00018-016-2330-y
 2. Xiao He, Dayu Sun, Siyu Chen, Haiwei Xu. Activation of liver X receptor delayed the retinal degeneration of rd1 mice through modulation of the immunological function of glia. Oncotarget 2017;8:32068
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.16643
 3. Hua-Li Yang, Pei Cai, Qiao-Hong Liu, Xue-Lian Yang, Si-Qiang Fang, Yan-Wei Tang, Cheng Wang, Xiao-Bing Wang, Ling-Yi Kong. Design, synthesis, and evaluation of salicyladimine derivatives as multitarget-directed ligands against Alzheimer’s disease. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2017;25:5917
  https://doi.org/10.1016/j.bmc.2017.08.048
 4. Shao-Peng HUANG, Xin GUAN, Guo-Yin KAI, Ya-Zhou XU, Yuan XU, Hao-Jie WANG, Tao PANG, Lu-Yong ZHANG, Ying LIU. Broussonin E suppresses LPS-induced inflammatory response in macrophages via inhibiting MAPK pathway and enhancing JAK2-STAT3 pathway. Chinese Journal of Natural Medicines 2019;17:372
  https://doi.org/10.1016/S1875-5364(19)30043-3
 5. Jinxia Hu, Weiwei Wang, Qi Hao, Tao Zhang, Hanhan Yin, Miao Wang, Cheng Zhang, Conghui Zhang, Lijie Zhang, Xiao Zhang, Wei Wang, Xichuan Cao, Jie Xiang, Xinchun Ye. Suppressors of cytokine signalling (SOCS)-1 inhibits neuroinflammation by regulating ROS and TLR4 in BV2 cells. Inflamm. Res. 2020;69:27
  https://doi.org/10.1007/s00011-019-01289-x
 6. Yan Wu, Lianmei Zhong, Zeran Yu, Junhui Qi. Anti‐neuroinflammatory effects of tannic acid against lipopolysaccharide‐induced BV2 microglial cells via inhibition of NF‐κB activation. Drug Dev Res 2019;80:262
  https://doi.org/10.1002/ddr.21490
 7. Yingying He, John Bosco Ruganzu, Quzhao Zheng, Xiangyuan Wu, Hui Jin, Xiaoqian Peng, Bo Ding, Chengheng Lin, Shengfeng Ji, Yanbing Ma, Weina Yang. Silencing of LRP1 Exacerbates Inflammatory Response Via TLR4/NF-κB/MAPKs Signaling Pathways in APP/PS1 Transgenic Mice. Mol Neurobiol 2020
  https://doi.org/10.1007/s12035-020-01982-7
 8. Qian Liu, Fan Liu, Liling Zhang, Yajie Niu, Zhigang Liu, Xuebo Liu. Comparison of chicoric acid, and its metabolites caffeic acid and caftaric acid: In vitro protection of biological macromolecules and inflammatory responses in BV2 microglial cells. Food Science and Human Wellness 2017;6:155
  https://doi.org/10.1016/j.fshw.2017.09.001
 9. Chao Guo, Lei Yang, Chuan-Xing Wan, Yuan-Zheng Xia, Chao Zhang, Meng-Han Chen, Zhen-Dong Wang, Zhong-Rui Li, Xue-Mei Li, Ya-Di Geng, Ling-Yi Kong. Anti-neuroinflammatory effect of Sophoraflavanone G from Sophora alopecuroides in LPS-activated BV2 microglia by MAPK, JAK/STAT and Nrf2/HO-1 signaling pathways. Phytomedicine 2016;23:1629
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2016.10.007
 10. Seyed Mohammad Nabavi, Touqeer Ahmed, Maheen Nawaz, Kasi Pandima Devi, Devasahayam Jaya Balan, Valeria Pittalà, Sandro Argüelles-Castilla, Lara Testai, Haroon Khan, Antoni Sureda, Marcos Roberto de Oliveira, Rosa Anna Vacca, Suowen Xu, Bahman Yousefi, Valeria Curti, Maria Daglia, Eduardo Sobarzo-Sánchez, Rosanna Filosa, Seyed Fazel Nabavi, Maryam Majidinia, Ahmad Reza Dehpour, Samira Shirooie. Targeting STATs in neuroinflammation: The road less traveled!. Pharmacological Research 2019;141:73
  https://doi.org/10.1016/j.phrs.2018.12.004
 11. Changyoun Kim, He-Jin Lee, Eliezer Masliah, Seung-Jae Lee. Non-cell-autonomous Neurotoxicity of α-synuclein Through Microglial Toll-like Receptor 2. Exp Neurobiol 2016;25:113
  https://doi.org/10.5607/en.2016.25.3.113
 12. John A. Ciemniecki, Clarke P. Lewis, John T. Gupton, Krista Fischer-Stenger. Effects of a pyrrole-based, microtubule-depolymerizing compound on RAW 264.7 macrophages. Chemico-Biological Interactions 2016;246:63
  https://doi.org/10.1016/j.cbi.2016.01.009
 13. Miao-Miao Zhou, Wen-Yan Zhang, Rui-Jun Li, Chao Guo, Shan-Shan Wei, Xiao-Meng Tian, Jun Luo, Ling-Yi Kong. Anti-inflammatory activity of Khayandirobilide A from Khaya senegalensis via NF-κB, AP-1 and p38 MAPK/Nrf2/HO-1 signaling pathways in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 and BV-2 cells. Phytomedicine 2018;42:152
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2018.03.016
 14. Yan-Wei Tang, Cun-Jian Shi, Hua-Li Yang, Pei Cai, Qiao-Hong Liu, Xue-Lian Yang, Ling-Yi Kong, Xiao-Bing Wang. Synthesis and evaluation of isoprenylation-resveratrol dimer derivatives against Alzheimer's disease. European Journal of Medicinal Chemistry 2019;163:307
  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.11.040
 15. Ting Zhang, Kai Sun, Wen Shen, Le Qi, Wei Yin, Li-wei Wang. SOCS1 regulates neuropathic pain by inhibiting neuronal sensitization and glial activation in mouse spinal cord. Brain Research Bulletin 2016;124:231
  https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2016.05.012
 16. Kyoung A. Jhang, Jin-Sun Park, Hee-Sun Kim, Young Hae Chong. Resveratrol Ameliorates Tau Hyperphosphorylation at Ser396 Site and Oxidative Damage in Rat Hippocampal Slices Exposed to Vanadate: Implication of ERK1/2 and GSK-3β Signaling Cascades. J. Agric. Food Chem. 2017;65:9626
  https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b03252
 17. Yuxing Zhao, Cheng Luo, Jinliang Chen, Yue Sun, Die Pu, Ankang Lv, Shiyu Zhu, Jing Wu, Meili Wang, Jing Zhou, Zhiyin Liao, Kexiang Zhao, Qian Xiao. High glucose-induced complement component 3 up-regulation via RAGE-p38MAPK-NF-κB signalling in astrocytes: In vivo and in vitro studies. J Cell Mol Med 2018;22:6087
  https://doi.org/10.1111/jcmm.13884