en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (9)

 1. Hidenori Watanabe, Hiromi Sano, Satomi Chiken, Kenta Kobayashi, Yuko Fukata, Masaki Fukata, Hajime Mushiake, Atsushi Nambu. Forelimb movements evoked by optogenetic stimulation of the macaque motor cortex. Nat Commun 2020;11
  https://doi.org/10.1038/s41467-020-16883-5
 2. Andrew Osborne, Aiden X.Z. Wang, Alessia Tassoni, Peter S. Widdowson, Keith R. Martin. Design of a Novel Gene Therapy Construct to Achieve Sustained Brain-Derived Neurotrophic Factor Signaling in Neurons. Human Gene Therapy 2018;29:828
  https://doi.org/10.1089/hum.2017.069
 3. Jack K. Tung, Ken Berglund, Robert E. Gross. Optogenetic Approaches for Controlling Seizure Activity. Brain Stimulation 2016;9:801
  https://doi.org/10.1016/j.brs.2016.06.055
 4. Andrew Octavian Sasmita. Current viral-mediated gene transfer research for treatment of Alzheimer’s disease. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews 2019;35:26
  https://doi.org/10.1080/02648725.2018.1523521
 5. Juwon Bang, Hak Yeong Kim, Hyosang Lee. Optogenetic and Chemogenetic Approaches for Studying Astrocytes and Gliotransmitters. Exp Neurobiol 2016;25:205
  https://doi.org/10.5607/en.2016.25.5.205
 6. Xi-He Qin, Zhou Wu, Jing-Hua Dong, Yuan-Ning Zeng, Wen-Chao Xiong, Ce Liu, Meng-Yao Wang, Min-Zhen Zhu, Wen-Jun Chen, Yuan Zhang, Qi-Yuan Huang, Xin-Hong Zhu. Liver Soluble Epoxide Hydrolase Regulates Behavioral and Cellular Effects of Chronic Stress. Cell Reports 2019;29:3223
  https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.11.006
 7. Xiao-Rui Luan, Xiao-Ling Chen, Yue-Xiao Tang, Jin-Yan Zhang, Xiang Gao, Hai-Ping Ke, Zhao-Yu Lin, Xian-Ning Zhang. CRISPR/Cas9-Mediated Treatment Ameliorates the Phenotype of the Epidermolytic Palmoplantar Keratoderma-like Mouse. Molecular Therapy - Nucleic Acids 2018;12:220
  https://doi.org/10.1016/j.omtn.2018.05.005
 8. Min Seong Kim, Min Hee Park, Ji Eun Park, Jung Im Yun, Jung Hoon Choi, Eunsong Lee, Seung Tae Lee. Establishment of an electroporation-mediated gene delivery system in porcine spermatogonial stem cells. In Vitro Cell.Dev.Biol.-Animal 2019;55:177
  https://doi.org/10.1007/s11626-019-00326-7
 9. Ji-Young Yoo, Nam-Chul Jung, Jun-Ho Lee, So-Yeon Choi, Hyun-Ji Choi, Soo-Yeoun Park, Ji-Su Jang, Sei-Hee Byun, Sung-Uk Hwang, Kyung-Eun Noh, Yunok Park, Jongwon Lee, Jie-Young Song, Han Geuk Seo, Hyun Soo Lee, Dae-Seog Lim. Pdlim4 is essential for CCR7‐JNK–mediated dendritic cell migration and F‐actin–related dendrite formation. FASEB j. 2019;33:11035
  https://doi.org/10.1096/fj.201901031