en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (4)

 1. Zhao-Hui Liang, Jian-Juan Gu, Wen-Xiu Yu, Yun-Qian Guan, Mostafa Khater, Xiao-Bo Li. Bone marrow mesenchymal stem cell transplantation downregulates plasma level and the microglia expression of transforming growth factor β1 in the acute phase of cerebral cortex ischemia. Chronic Diseases and Translational Medicine 2020
  https://doi.org/10.1016/j.cdtm.2020.05.005
 2. Baixuan He, Xia Wang, Yong He, Honghong Li, Yuhua Yang, Zhongshan Shi, Qiang Liu, Minyi Wu, Haohui Sun, Jiatian Xie, Zhan Zhang, Pei Yu, Jingru Jiang, Jinping Cheng, Jinqing Yang, Yi Li, Wei‐Jye Lin, Yamei Tang, Xicheng Wang. Gamma ray‐induced glial activation and neuronal loss occur before the delayed onset of brain necrosis. FASEB j. 2020;34:13361
  https://doi.org/10.1096/fj.202000365RR
 3. Matthew D. Howe, J. Weldon Furr, Yashasvee Munshi, Meaghan A. Roy-O’Reilly, Michael E. Maniskas, Edward C. Koellhoffer, John d’Aigle, Lauren H. Sansing, Louise D. McCullough, Akihiko Urayama. Transforming growth factor-β promotes basement membrane fibrosis, alters perivascular cerebrospinal fluid distribution, and worsens neurological recovery in the aged brain after stroke. GeroScience 2019;41:543
  https://doi.org/10.1007/s11357-019-00118-7
 4. Jinyoung Won, Kyung Sik Yi, Chi-Hoon Choi, Chang-Yeop Jeon, Jincheol Seo, Keonwoo Kim, Hyeon-Gu Yeo, Junghyung Park, Yu Gyeong Kim, Yeung Bae Jin, Bon-Sang Koo, Kyung Seob Lim, Sangil Lee, Ki Jin Kim, Won Seok Choi, Sung-Hyun Park, Young-Hyun Kim, Jae-Won Huh, Sang-Rae Lee, Sang-Hoon Cha, Youngjeon Lee. Assessment of Hand Motor Function in a Non-human Primate Model of Ischemic Stroke. Exp Neurobiol 2020;29:300
  https://doi.org/10.5607/en20023