en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (9)

 1. Yilin Ren, Yan Geng, Hedi Chen, Zhen-Ming Lu, Jin-Song Shi, Zhenghong Xu. Polysaccharide peptides from Coriolus versicolor: A multi-targeted approach for the protection or prevention of alcoholic liver disease. Journal of Functional Foods 2018;40:769
  https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.11.051
 2. Kang-Le Wang, Zhen-Ming Lu, Xiangjunzhi Mao, Lu Chen, Jin-Song Gong, Yilin Ren, Yan Geng, Heng Li, Hong-Yu Xu, Guo-Hua Xu, Jin-Song Shi, Zheng-Hong Xu. Structural characterization and anti-alcoholic liver injury activity of a polysaccharide from Coriolus versicolor mycelia. International Journal of Biological Macromolecules 2019;137:1102
  https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.242
 3. Brajesh Kumar Singh, Vinod Kumar, Amit Kumar Chauhan, Ashish Dwivedi, Shweta Singh, Ashutosh Kumar, Deepali Singh, Devendra Kumar Patel, Ratan Singh Ray, Swatantra Kumar Jain, Chetna Singh. Neuronal Nitric Oxide Synthase Negatively Regulates Zinc-Induced Nigrostriatal Dopaminergic Neurodegeneration. Mol Neurobiol 2017;54:2685
  https://doi.org/10.1007/s12035-016-9857-7
 4. Bing-Bing Lei, Fei Ju, Qi-Ran Fu, Xin Yuan, Wen-Xin Song, Guo-Qin Ji, Kai-Yu Lei, Lei Wang, Bin-Feng Cheng, Mian Wang, Hai-Jie Yang. Mild Hypothermia Prevents NO-Induced Cytotoxicity in Human Neuroblastoma Cells Via Induction of COX-2. J Mol Neurosci 2019;67:173
  https://doi.org/10.1007/s12031-018-1222-z
 5. Xia Chen, Aiqing Deng, Hongzhi Zhou, Jinhua Gu. Neuroprotective effect of 2-(4-methoxyphenyl)ethyl-2-acetamido-2-deoxy-β-d-pyranoside against sodium nitroprusside-induced neurotoxicity in HT22 cells. Mol Cell Biochem 2013;383:149
  https://doi.org/10.1007/s11010-013-1763-y
 6. Hai-Jie Yang, Fei Ju, Xin-Xin Guo, Shuang-Ping Ma, Lei Wang, Bin-Feng Cheng, Rui-Juan Zhuang, Bin-Bin Zhang, Xiang Shi, Zhi-Wei Feng, Mian Wang. RNA-binding protein RBM3 prevents NO-induced apoptosis in human neuroblastoma cells by modulating p38 signaling and miR-143. Sci Rep 2017;7
  https://doi.org/10.1038/srep41738
 7. Shu-fa Yang, Tai-feng Zhuang, Yan-mei Si, Ke-yan Qi, Juan Zhao. Coriolus versicolor mushroom polysaccharides exert immunoregulatory effects on mouse B cells via membrane Ig and TLR-4 to activate the MAPK and NF-κB signaling pathways. Molecular Immunology 2015;64:144
  https://doi.org/10.1016/j.molimm.2014.11.007
 8. Tomasz Jedrzejewski, Jakub Piotrowski, Malgorzata Kowalczewska, Sylwia Wrotek, Wieslaw Kozak. Polysaccharide peptide fromCoriolus versicolorinduces interleukin 6-related extension of endotoxin fever in rats. International Journal of Hyperthermia 2015;31:626
  https://doi.org/10.3109/02656736.2015.1046953
 9. Jenna L. Gordon, Melissa M. Reynolds, Mark A. Brown. Nitric Oxide as a Potential Adjuvant Therapeutic for Neuroblastoma: Effects of NO on Murine N2a Cells. Veterinary Sciences 2020;7:51
  https://doi.org/10.3390/vetsci7020051