en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (11)

 1. Peng Wu, Xu-sheng Yan, Yu Zhang, Dong-sheng Huo, Wei Song, Xin Fang, He Wang, Zhan-jun Yang, Jian-xin Jia. The protective mechanism underlying total flavones of Dracocephalum (TFD) effects on rat cerebral ischemia reperfusion injury. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2018;81:1108
  https://doi.org/10.1080/15287394.2018.1503073
 2. Lu Cao, Haoting Li, Danchen Fu, Xuechao Liu, Hang Ma, Canhua Xu, Xiuzhen Dong, Bin Yang, Feng Fu. Real-time imaging of infarction deterioration after ischemic stroke in rats using electrical impedance tomography. Physiol. Meas. 2020;41:015004
  https://doi.org/10.1088/1361-6579/ab69ba
 3. Vibeke Bay, Nina K. Iversen, Seyedeh Marziyeh Jabbari Shiadeh, R. Andrew Tasker, Gregers Wegener, Maryam Ardalan. Tissue processing and optimal visualization of cerebral infarcts following sub-acute focal ischemia in rats. Journal of Chemical Neuroanatomy 2021;118:102034
  https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2021.102034
 4. Chun-Wei Wu, Jia-Jin Chen, Chou-Ching K. Lin, Chien-An Chen, Chun-Ie Wu, Ing-Shiou Hwang, Tsung-Hsun Hsieh, Bor-Shing Lin, Chih-Wei Peng. Hemodynamics and Tissue Optical Properties in Bimodal Infarctions Induced by Middle Cerebral Artery Occlusion. IJMS 2022;23:10318
  https://doi.org/10.3390/ijms231810318
 5. Xiang Fang, Taijian Liao, Junhui Chen, Juan Wu, Biyu Xu, Naeem Jan. The Feasibility Mechanism of Nerve Interventional Thrombectomy for Occlusion of Cranial Artery M1 and M2 Segments. Computational and Mathematical Methods in Medicine 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/6350033
 6. Jia Xu, Jingbo Chen, Wei Yu, Haisheng Zhang, Feng Wang, Wei Zhuang, Jun Yang, Zelin Bai, Lin Xu, Jian Sun, Gui Jin, Yongjian Nian, Mingxin Qin, Mingsheng Chen. Noninvasive and portable stroke type discrimination and progress monitoring based on a multichannel microwave transmitting–receiving system. Sci Rep 2020;10
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-78647-x
 7. Chun-Xia Li, Xiaodong Zhang. Evaluation of prolonged administration of isoflurane on cerebral blood flow and default mode network in macaque monkeys anesthetized with different maintenance doses. Neuroscience Letters 2018;662:402
  https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.10.034
 8. Peng Wu, Xu-sheng Yan, Yu Zhang, Dong-sheng Huo, Wei Song, Xin Fang, He Wang, Zhan-jun Yang, Jian-xin Jia. The protective mechanism underlying total flavones of Dracocephalum (TFD) effects on rat cerebral ischemia reperfusion injury. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2018;81:1199
  https://doi.org/10.1080/15287394.2018.1504385
 9. Xiang-Tian Xiao, Chun Luo, Yuan Yuan, Li Xiao, Wen-Sheng Qu. Systematic evaluation during early-phase ischemia predicts outcomes in middle cerebral artery occlusion mice. 2021;32:29
  https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000001553
 10. Hongting Yan, Honghai Chen, Yanzhi Liu, Qiannan Zhang, Yunchu Guo, Yu Fu, Hongling Ren, Hairong Wang, Chun Wang, Yusong Ge. Assessment of cognitive impairment after acute cerebral infarction with T1 relaxation time measured by MP2RAGE sequence and cerebral hemodynamic by transcranial Doppler. Front. Neurol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1056423
 11. Hyejin Park, Minyoung Hong, Gil-Ja Jhon, Youngmi Lee, Minah Suh. Repeated Oral Administration of Human Serum Albumin Protects from the Cerebral Ischemia in Rat Brain Following MCAO. Exp Neurobiol 2017;26:151
  https://doi.org/10.5607/en.2017.26.3.151