en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (6)

 1. Fang Guo, Yu Du, Feng-Hui Qu, Shi-Da Lin, Zhong Chen, Shi-Hong Zhang. Dissecting the Neural Circuitry for Pain Modulation and Chronic Pain: Insights from Optogenetics. Neurosci. Bull. 2022;38:440
  https://doi.org/10.1007/s12264-022-00835-8
 2. Pai-Feng Yang, Ruiqi Wu, Tung-Lin Wu, Zhaoyue Shi, Li Min Chen. Discrete Modules and Mesoscale Functional Circuits for Thermal Nociception within Primate S1 Cortex. J. Neurosci. 2018;38:1774
  https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2795-17.2017
 3. Seçil Akyıldız Demir, Zehra Kevser Timur, Nurselin Ateş, Luis Alarcón Martínez, Volkan Seyrantepe. GM2 ganglioside accumulation causes neuroinflammation and behavioral alterations in a mouse model of early onset Tay-Sachs disease. J Neuroinflammation 2020;17
  https://doi.org/10.1186/s12974-020-01947-6
 4. Alberto Castro, Charles Raver, Ying Li, Olivia Uddin, David Rubin, Yadong Ji, Radi Masri, Asaf Keller. Cortical Regulation of Nociception of the Trigeminal Nucleus Caudalis. J. Neurosci. 2017;37:11431
  https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3897-16.2017
 5. Wenhui Xiong, Xingjie Ping, Matthew S. Ripsch, Grace Santa Cruz Chavez, Heidi Elise Hannon, Kewen Jiang, Chunhui Bao, Vaishnavi Jadhav, Lifang Chen, Zhi Chai, Cungen Ma, Huangan Wu, Jianqiao Feng, Armin Blesch, Fletcher A. White, Xiaoming Jin. Enhancing excitatory activity of somatosensory cortex alleviates neuropathic pain through regulating homeostatic plasticity. Sci Rep 2017;7
  https://doi.org/10.1038/s41598-017-12972-6
 6. Zhanglei Dong, Gaolong Zhang, Saiqiong Xiang, Chenchen Jiang, Zhichuan Chen, Yan Li, Bingwu Huang, Wenhua Zhou, Qingquan Lian, Binbin Wu. The Antagonism of Corticotropin-Releasing Factor Receptor-1 in Brain Suppress Stress-Induced Propofol Self-Administration in Rats. Front. Behav. Neurosci. 2021;15
  https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.775209