en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (18)

 1. Zhuchen Zhou, Jing Zhou, Jie Liao, Zhong Chen, Yanrong Zheng. The Emerging Role of Astrocytic Autophagy in Central Nervous System Disorders. Neurochem Res 2022;47:3697
  https://doi.org/10.1007/s11064-022-03714-w
 2. Dong Kyu Kim, Hyobin Jeong, Jingi Bae, Moon-Yong Cha, Moonkyung Kang, Dongjin Shin, Shinwon Ha, Seung Jae Hyeon, Hokeun Kim, Kyujin Suh, Mi-Sun Choi, Hoon Ryu, Seong-Woon Yu, Jong-Il Kim, Yeon-Soo Kim, Sang-Won Lee, Daehee Hwang, Inhee Mook-Jung. Aβ-induced mitochondrial dysfunction in neural progenitors controls KDM5A to influence neuronal differentiation. Exp Mol Med 2022;54:1461
  https://doi.org/10.1038/s12276-022-00841-w
 3. Aarti Nagayach, Chenran Wang. Autophagy in neural stem cells and glia for brain health and diseases. 2024;19:729
  https://doi.org/10.4103/1673-5374.382227
 4. Kyujin Hwang, Kwangsoo Jung, Il-Sun Kim, Miri Kim, Jungho Han, Joohee Lim, Jeong Eun Shin, Jae-Hyung Jang, Kook In Park. Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor-overexpressing Human Neural Stem/Progenitor Cells Enhance Therapeutic Efficiency in Rat with Traumatic Spinal Cord Injury. Exp Neurobiol 2019;28:679
  https://doi.org/10.5607/en.2019.28.6.679
 5. Isabel Calatayud-Baselga, Helena Mira. Autophagy in Stem Cell Maintenance and Differentiation. 2019.
  https://doi.org/10.1007/978-3-031-17362-2_8
 6. Wen-Chung Liu, Chih-Wei Wu, Mu-Hui Fu, You-Lin Tain, Chih-Kuang Liang, I-Chun Chen, Chun-Ying Hung, Yu-Chi Lee, Kay L.H. Wu. Lipopolysaccharide-induced Autophagy Increases SOX2-positive Astrocytes While Decreasing Neuronal Differentiation in the Adult Hippocampus. Exp Neurobiol 2022;31:307
  https://doi.org/10.5607/en22005
 7. Maic Audo Eybi Mayer Sihombing, Maharani Safitri, Tian Zhou, Lu Wang, Sean McGinty, Hai-Jun Zhang, Yuxia Yin, Qin Peng, Juhui Qiu, Guixue Wang. Unexpected Role of Nonimmune Cells: Amateur Phagocytes. DNA and Cell Biology 2021;40:157
  https://doi.org/10.1089/dna.2020.5647
 8. Aishwarya Chhatre, Bhupendra V. Shravage. Autophagy in Stem Cell Maintenance and Differentiation. 2021.
  https://doi.org/10.1007/978-3-031-17362-2_1
 9. Natasha C. Chang. Autophagy and Stem Cells: Self-Eating for Self-Renewal. Front. Cell Dev. Biol. 2020;8
  https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00138
 10. Hye Young Ryu, Leah Eunjung Kim, Hyeonjeong Jeong, Bo Kyoung Yeo, Ji-Won Lee, Hyeri Nam, Shinwon Ha, Hyun-Kyu An, Hyunhee Park, Seonghee Jung, Kyung Min Chung, Jiyea Kim, Byung-Hoon Lee, Heesun Cheong, Eun-Kyoung Kim, Seong-Woon Yu. GSK3B induces autophagy by phosphorylating ULK1. Exp Mol Med 2021;53:369
  https://doi.org/10.1038/s12276-021-00570-6
 11. Maryam Adelipour, Leena Regi Saleth, Saeid Ghavami, Keshav Narayan Alagarsamy, Sanjiv Dhingra, Abdolamir Allameh. The role of autophagy in the metabolism and differentiation of stem cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2022;1868:166412
  https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2022.166412
 12. Romina L. Filippelli, Samaneh Kamyabiazar, Natasha C. Chang. Neuronal Cell Death. 2022.
  https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2409-8_7
 13. Zhenghui He, Lijian Lang, Jiyuan Hui, Yuxiao Ma, Chun Yang, Weiji Weng, Jialin Huang, Xiongfei Zhao, Xiaoqi Zhang, Qian Liang, Jiyao Jiang, Junfeng Feng. Brain Extract of Subacute Traumatic Brain Injury Promotes the Neuronal Differentiation of Human Neural Stem Cells via Autophagy. JCM 2022;11:2709
  https://doi.org/10.3390/jcm11102709
 14. Shuting Song, Liyan Wang, Xiaoxue Jiang, Xinlei Liu, Shujie Li, Sijie Xie, Dongdong Lu. CircHULC accelerates the growth of human liver cancer stem cells by enhancing chromatin reprogramming and chromosomal instability via autophagy. Cellular Signalling 2023;109:110772
  https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2023.110772
 15. Ana Ortiz-Rodriguez, Maria-Angeles Arevalo. The Contribution of Astrocyte Autophagy to Systemic Metabolism. IJMS 2020;21:2479
  https://doi.org/10.3390/ijms21072479
 16. Younghwan Lee, Ji-Won Lee, Hyeri Nam, Seong-Woon Yu. Cx3cr1CreERT2-driven Atg7 deletion in adult mice induces intestinal adhesion. Mol Brain 2020;13
  https://doi.org/10.1186/s13041-020-00630-4
 17. Angeleen Fleming, David C. Rubinsztein. Autophagy in Neuronal Development and Plasticity. Trends in Neurosciences 2020;43:767
  https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.07.003
 18. Anna Litwiniuk, Grzegorz Roman Juszczak, Adrian Mateusz Stankiewicz, Kaja Urbańska. The role of glial autophagy in Alzheimer’s disease. Mol Psychiatry 2023;28:4528
  https://doi.org/10.1038/s41380-023-02242-5