en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (22)

 1. Xianfeng Huang, Jinyao Yang, Xi Huang, Zaijun Zhang, Jianjun Liu, Liangyu Zou, Xifei Yang. Tetramethylpyrazine Improves Cognitive Impairment and Modifies the Hippocampal Proteome in Two Mouse Models of Alzheimer's Disease. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.632843
 2. Koyo Tsujikawa, Kohei Hamanaka, Yuichi Riku, Yuki Hattori, Norikazu Hara, Yohei Iguchi, Shinsuke Ishigaki, Atsushi Hashizume, Satoko Miyatake, Satomi Mitsuhashi, Yu Miyazaki, Mayumi Kataoka, Li Jiayi, Keizo Yasui, Satoshi Kuru, Haruki Koike, Kenta Kobayashi, Naruhiko Sahara, Norio Ozaki, Mari Yoshida, Akiyoshi Kakita, Yuko Saito, Yasushi Iwasaki, Akinori Miyashita, Takeshi Iwatsubo, Takeshi Ikeuchi, Takaki Miyata, Gen Sobue, Naomichi Matsumoto, Kentaro Sahashi, Masahisa Katsuno. Actin-binding protein filamin-A drives tau aggregation and contributes to progressive supranuclear palsy pathology. Sci. Adv. 2022;8
  https://doi.org/10.1126/sciadv.abm5029
 3. Ramon Cacabelos. Pharmacogenomics of Cognitive Dysfunction and Neuropsychiatric Disorders in Dementia. IJMS 2020;21:3059
  https://doi.org/10.3390/ijms21093059
 4. Yangyi Cao, Liang Qian, Weiguang Yu, Tingting Li, Shuai Mao, Guowei Han. Donepezil plus memantine versus donepezil alone for treatment of concomitant Alzheimer’s disease and chronic obstructive pulmonary disease: a retrospective observational study. J Int Med Res 2020;48:030006052090289
  https://doi.org/10.1177/0300060520902895
 5. Mohammad Saeedi, Fatemeh Mehranfar. Challenges and Approaches of Drugs Such as Memantine, Donepezil, Rivastigmine, and Aducanumab in the Treatment, Control and Management of Alzheimer's Disease. BIOT 2022;16:102
  https://doi.org/10.2174/1872208316666220302115901
 6. Mahdieh Anoush, Zeinab Pourmansouri, Rafi Javadi, Benyamin GhorbanPour, Ali Sharafi, Hamed Mohamadpour, Iraj jafari anarkooli, Sina Andalib. Clavulanic Acid: A Novel Potential Agent in Prevention and Treatment of Scopolamine-Induced Alzheimer’s Disease. ACS Omega 2022;7:13861
  https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00231
 7. Jinxia Wei, Yuanyuan Wang, Xiaowen Wang, Yue Zhang, Yanxue Zheng, Jia Shao, Wenbo Cheng, Yubo Li. Rapid screening of active ingredients and action mechanisms of Ecliptae Herba for treating Alzheimer's disease by UPLC-Q-TOF/MS and “component-target-pathway” network. Fitoterapia 2023;169:105613
  https://doi.org/10.1016/j.fitote.2023.105613
 8. Daisuke Ibi, Kazuki Hirashima, Yuya Kojima, Kahori Sumiya, Sari Kondo, Mirai Yamamoto, Toshihiro Ando, Masayuki Hiramatsu, Kazuyuki Takata. Preventive Effects of Continuous Betaine Intake on Cognitive Impairment and Aberrant Gene Expression in Hippocampus of 3xTg Mouse Model of Alzheimer’s Disease. JAD 2021;79:639
  https://doi.org/10.3233/JAD-200972
 9. Wen-Zhi Wang, Ming-Wei Li, Ying Chen, Li-Yuan Liu, Yong Xu, Zeng-Hui Xia, Yang Yu, Xiao-Dan Wang, Wei Chen, Feng Zhang, Xiao-Yan Xu, Yong-Feng Gao, Ji-Guo Zhang, Shu-Cun Qin, Hao Wang, Jesus Avila. 3×Tg-AD Mice Overexpressing Phospholipid Transfer Protein Improves Cognition Through Decreasing Amyloid-β Production and Tau Hyperphosphorylation. JAD 2021;82:1635
  https://doi.org/10.3233/JAD-210463
 10. Parisa Karimi Tari, Chris G. Parsons, Graham L. Collingridge, Gerhard Rammes. Memantine: Updating a rare success story in pro-cognitive therapeutics. Neuropharmacology 2024;244:109737
  https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2023.109737
 11. Shreya Chakraborty, Bratati Kahali. Exome-wide analysis reveals role of LRP1 and additional novel loci in cognition. Human Genetics and Genomics Advances 2023;4:100208
  https://doi.org/10.1016/j.xhgg.2023.100208
 12. Yining Lei, Ruyi Zhang, Fei Cai. Role of MARK2 in the nervous system and cancer. Cancer Gene Ther 2024;31:497
  https://doi.org/10.1038/s41417-024-00737-z
 13. Yinhua Wang, Wanliang Du, Xiaona Yang, Jun Yan, Wei Sun, Jing Bai, Jiong Zhou, Aihong Zhou, Jianping Niu, Chuanling Li, Jian Wang. Diagnosis and differential diagnosis flow diagram of Chinese post‐stroke aphasia types and treatment of post‐stroke aphasia. Aging Medicine 2021;4:325
  https://doi.org/10.1002/agm2.12183
 14. Júlia Companys-Alemany, Andreea L. Turcu, Marion Schneider, Christa E. Müller, Santiago Vázquez, Christian Griñán-Ferré, Mercè Pallàs. NMDA receptor antagonists reduce amyloid-β deposition by modulating calpain-1 signaling and autophagy, rescuing cognitive impairment in 5XFAD mice. Cell. Mol. Life Sci. 2022;79
  https://doi.org/10.1007/s00018-022-04438-4
 15. Peng Li, Jin Xu, Huanhuan Gu, Hua Peng, You Yin, Jianhua Zhuang. Memantine ameliorates cognitive deficit in AD mice via enhancement of entorhinal–CA1 projection. BMC Neurosci 2021;22
  https://doi.org/10.1186/s12868-021-00647-y
 16. Zhiyuan Liang, Hongbin Zhuang, Xueshan Cao, Guanwei Ma, Liming Shen. Subcellular proteomics insights into Alzheimer's disease development. Proteomics Clinical Apps 2023
  https://doi.org/10.1002/prca.202200112
 17. Martina Stazi, Oliver Wirths. Chronic Memantine Treatment Ameliorates Behavioral Deficits, Neuron Loss, and Impaired Neurogenesis in a Model of Alzheimer’s Disease. Mol Neurobiol 2021;58:204
  https://doi.org/10.1007/s12035-020-02120-z
 18. Chao-xu Fu, Lin Dai, Xiu-yuan Yuan, Yan-ji Xu. Effects of Fish Oil Combined with Selenium and Zinc on Learning and Memory Impairment in Aging Mice and Amyloid Precursor Protein Processing. Biol Trace Elem Res 2021;199:1855
  https://doi.org/10.1007/s12011-020-02280-y
 19. Maju Mathew Koola. Galantamine-Memantine combination in the treatment of Alzheimer's disease and beyond. Psychiatry Research 2020;293:113409
  https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113409
 20. Bin‐Can Tang, Ya‐Ting Wang, Jie Ren. Basic information about memantine and its treatment of Alzheimer's disease and other clinical applications. Ibrain 2023;9:340
  https://doi.org/10.1002/ibra.12098
 21. Qian Sun, Xiao Chen, Wei Liu, Shenpan Li, Yan Zhou, Xingfen Yang, Jianjun Liu. Effects of long-term low dose saxitoxin exposure on nerve damage in mice. Aging 2021;13:17211
  https://doi.org/10.18632/aging.203199
 22. Xinhua Zhou, Kaipeng Huang, Yuqiang Wang, Zaijun Zhang, Yingying Liu, Qinghua Hou, Xifei Yang, Maggie Pui Man Hoi. Evaluation of therapeutic effects of tetramethylpyrazine nitrone in Alzheimer’s disease mouse model and proteomics analysis. Front. Pharmacol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1082602