en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (7)

 1. Chuanfang Wang, Yunxiang Ji, Huabin Zhang, Yongyi Ye, Guilong Zhang, Shizhen Zhang, Chengcheng Zhao, Yezhong Wang. Increased level of exosomal miR-20b-5p derived from hypothermia-treated microglia promotes neurite outgrowth and synapse recovery after traumatic brain injury. Neurobiology of Disease 2023;179:106042
  https://doi.org/10.1016/j.nbd.2023.106042
 2. Amene Saghazadeh, Nima Rezaei. MicroRNA expression profiles of peripheral blood and mononuclear cells in myasthenia gravis: A systematic review. International Immunopharmacology 2022;112:109205
  https://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.109205
 3. Islam N Mohamed, Luling Li, Saifudeen Ismael, Tauheed Ishrat, Azza B El-Remessy. Thioredoxin interacting protein, a key molecular switch between oxidative stress and sterile inflammation in cellular response. WJD 2021;12:1979
  https://doi.org/10.4239/wjd.v12.i12.1979
 4. Miaoyu Zhang, Haiyang Zhou, Rongni He, Juan Yang, Yang Zou, Yiting Deng, Huifang Xie, Zhenxing Yan. Up-regulating microRNA-214-3p relieves hypoxic–ischemic brain damage through inhibiting TXNIP expression. Mol Cell Biochem 2023;478:597
  https://doi.org/10.1007/s11010-022-04530-0
 5. Min Pan, Fengping Zhang, Kai Qu, Chang Liu, Jingyao Zhang, Ziwei Zhang. TXNIP: A Double-Edged Sword in Disease and Therapeutic Outlook. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/7805115
 6. Zhihong Zhuo, Yao Wang, Huimin Kong, Tianjiao Fu. GKLF, a transcriptional activator of Txnip, drives microglia activation in kainic acid-induced murine models of epileptic seizures. International Immunopharmacology 2023;121:110426
  https://doi.org/10.1016/j.intimp.2023.110426
 7. Yong Zhang, Jianrui Lv, Jian Bai, Xue Zhang, Gang Wu, Xiaoming Lei, Wei Li, Zhenni Zhang. TXNIP knockdown ameliorates hepatic ischemia/reperfusion injury by inhibiting apoptosis and improving mitochondrial dysfunction via HIF-1α. Mol Cell Biochem 2024
  https://doi.org/10.1007/s11010-024-05037-6